W EKOLOGIĘ

Jako Spółka Akcyjna Fibris zajmujemy się produkcją płyt pilśniowych według technologii opartej na metodzie mokrej Arne Asplunda zwanej także metodą szwedzką.

Surowiec, który wykorzystujemy do produkcji płyt pozyskiwany jest z lasów Pogórza Karpackiego i Puszczy Solskiej zaliczanych do najczystszych terenów w Europie. Staramy się w minimalnym stopniu ingerować w środowisko naturalne wykorzystując do swojej produkcji w 90% półfabrykat drzewny pochodzący z cięć pielęgnacyjnych w lasach oraz pozostałości z innych zakładów przemysłu drzewnego.

Naszą produkcję prowadzimy przy radykalnym domknięciu obiegów wodno-ściekowych obniżającym zużycie świeżej wody z rzeki Wiar.

Na uwagę zasługuje wdrożenie technologii odzyskiwania rozpuszczalników z procesu lakierowania płyt pilśniowych co przyczyniło się do ograniczenia emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) do powietrza atmosferycznego.

Dzięki zastosowaniu zbiorczej instalacji odpylająco-spalającej firmy Cattinair zmniejszyliśmy emisję pyłów drzewnych z procesów technologicznych. W naszych działaniach wykorzystujemy biomasę jako źródło ciepła, co pozwoliło na zmniejszenie o ok. 18% ilości spalanego węgla, a tym samym znacznie ograniczyło emisję gazów i pyłów do powietrza z procesu spalania.

Duża odpowiedzialność za środowisko naturalne skłoniła nas do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem Systemu Zarządzania środowiskowego ISO 14001.

W kwietniu roku 2003 otrzymaliśmy certyfikat kontroli pochodzenia produktu SGS-COC-1369, który świadczy o tym, że wyroby produkowane są z surowca drzewnego pochodzącego z lasów certyfikowanych, czyli takich, w których gospodarka prowadzona jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przyrody, z poszanowaniem praw człowieka oraz jest opłacalna ekonomicznie.


Informacja o wpływie działalności FIBRIS S.A. w Przemyślu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska (zgodnie z Art.32 c ust.2 z Prawo atomowe z dn.01.03.2021r.)

FIBRIS S.A. w Przemyślu stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.Działalność FIBRIS S.A. wykorzystująca aparaturę kontrolno-pomiarową  nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.


wekologie1
wekologie1
wekologie1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Wszelkie prawa zastrzeżone | responsywne strony internetowe powerkf design

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd