POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Fibris S.A. jako firma dbająca o swój wizerunek, renome oraz zaufanie Klientów, Kontrahentów i pratneró biznesoywhc prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji.


Cel

Celem polityki jest określenie oraz bezwzględne przestrzeganie zasad przeciwdziałania i eliminowania wszelkich zjawisk korupcyjnych, przypadków przekupstwa i innych nadużyć mogących wystąpić we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników FIBRIS S.A oraz osoby wykonujące jakiekolwiek usługi w imieniu lub na rzecz Spółki.

Ponadto firma wymaga przestrzegania standardów wyznaczonych ramami niniejszej Polityki od wszystkich swoich Klientów, Kontrahentów, partnerów biznesowych i podmiotów współpracujących.


Definicje

Przekupstwo to:
- oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna) - nagabywanie, wymaganie, zgoda (forma pasywna) na otrzymanie łapówki w jakiejkolwiek formie, o jakiejkolwiek wartości, która może zostać uznana za przypadek nakłaniania do przekupstwa (aktywnego bądź pasywnego), co jest sprzeczne z przyjętymi zasadami postępowania, nielegalne, nosi znamiona korupcji, jest nieetyczne lub narusza prawo.

Korupcja to:
nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i nieuzasadnionych korzyści osobistych lub dla innych osób. To również oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości jakichkolwiek dóbr. Za „korzyść" uznaje się nie tylko korzyść o charakterze materialnym, ale także niematerialnym mi.ni. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia.


Odpowiedzialność

Za znajomość i przestrzeganie zasad Polityki Antykorupcyjnej odpowiadają wszyscy Pracownicy i Współpracownicy Spółki.
Zarząd Spółki, Dyrekcja i Kadra Zarządzająca odgrywa kluczową rolę w realizacji przyjętych postanowień. Odpowiada za kreowanie kultury organizacyjnej umożliwiającej Pracownikom zrozumienie założeń Polityki, oraz wykorzystanie jej w codziennej pracy.
Od Klientów, Kontrahentów, partnerów biznesowych i podmiotów współpracujących oczekujemy chęci współpracy, należytej staranności w realizacji Polityki oraz utrzymania relacji jedynie biznesowych.


Postanowienia końcowe:

1. Każdy Pracownik Spółki zobowiązany jest do zapoznania się z tym dokumentem i bezwzględnego stosowania się do jego treści.
2. Fibris S.A. jasno definiuje skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Polityki Antykorupcyjnej - od upomnienia, nagany, aż do zwolnienia dyscyplinarnego, kary finansowej oraz powiadomienia organów ścigania włącznie. Naruszenie przez Pracownika zasad określonych Polityką Antykorupcyjna stanowi naruszenie art. 100 § 2 pkt 6 ustawy Kodeks pracy (dalej: KP), a w konsekwencji może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 KP, jak również inne przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej Polityki będzie rozpatrywany oddzielnie.

Polityka antykorupcyjna w firmie Fibris S.A. - PDF

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Wszelkie prawa zastrzeżone | responsywne strony internetowe powerkf design

Our website is protected by DMC Firewall!